Header image
Geschichtsfrënn Bartreng asbl


Home

News

Geschicht

Comité

Kontakt

Member ginn

Mir sichen

Publikatiounen

Galerie

RGPR

Links


 

 

Präsident:

 

Reuland Michel

Sekretär: Guidé-Faber Betty
Caissier: Schon Jean-Pierre
Archivar: Krippler Paul
Email: geschichtsfrennbartreng@gmail.com

Sekretariat:

 

 

142, rue de Dippach

L-8055 Bartreng

Tel: 621 548 208

Geschichtsfrënn Bartreng asbl

BCEELULL - LU13 0019 4055 4005 8000