Header image
Geschichtsfrënn Bartreng asbl


Home

News

Geschicht

Comité

Kontakt

Member ginn

Mir sichen

Publikatiounen

Galerie

RGPR

Links


 
1 2 3

D' Aktivitéiten vun de « Geschichtsfrënn Bartreng » interesséieren iech?

Da gitt Member duerch d' Iwwerweisen vun mindestens 10 € d'Joer op de Kont: BCEELU

LU13 0019 4055 4005 8000 mat dem Vermierk: Memberkaart 2019

a gläichzäitegem Ausfëllen vun dësem Formular

 

Numm / Name / Nom:

Virnumm / Vorname /Prénom / First name:
Adress:
Plz:
Uertschaft / Ort / Village:
Tel:
Mobil:
Email: